Aantallen rijbewijzen door de jaren heen

Nederland groeit, dit is overal in terug te zien. Van de drukte op de weg tot de openingstijden van winkels. Steeds meer mensen in Nederland betekent ook meer auto’s op de weg en daarmee dus ook meer rijbewijzen.

In 2014 waren er in totaal 10,6 miljoen rijbewijzen in Nederland, geen klein getal, maar er is altijd ruimte voor groei. Eind 2019 stond de teller op 11,1 miljoen. Per jaar was er dus sprake van een stijging van maar liefst 100.000 rijbewijzen. Het verschil in bevolking tussen 2014 en 2019 is ongeveer 1 miljoen, er valt dus weinig te zeggen over het percentage van de bevolking dat wel of geen rijbewijs haalt. Wel is er een duidelijk verschil tussen mensen met een rijbewijs en hun leeftijdscategorieën.

De groep die het hardste groeit zijn mensen met een leeftijd tussen de 70 en de 75 jaar. Begin 2014 was deze groep verantwoordelijk voor 500.000 rijbewijzen. Dit getal groeide dusdanig hard dat het er eind 2019, 740.000 waren. Gemiddeld groeit deze groep met 7.000 mensen per jaar. Vlak daarachter volgen de 18 tot 20 jarige die met 6.600 mensen per jaar groeit. Een kleinere groep die bijna even hard groeit. Een logische verklaring hiervoor zou kunnen zijn is omdat je vanaf je 18e je rijbewijs mag halen, veel jongeren doen dit dan ook.

Bij de leeftijdscategorieën die hier tussen liggen is geen significant verschil op te merken. Misschien dat in het nieuwe jaar veel jongeren zich aan hun goede voornemens houden, en volgend jaar een grote stijging te zien is in het aantal rijbewijzen onder de jongeren.

Bron: CBS

Advertenties

Related posts