ZZPak complete administratie voor de autodealer voor maar € 59,95 per maand

Voor de meeste  kleinere autodealers, is het opzetten en bijhouden van de boekhouding een noodzakelijk kwaad. En dat is niet nodig. Wij van ZZPAK doen in principe de hele administratie voor uw onderneming: de boekhouding, de btw-aangiften en maken de jaarrekening op. Zelfs uw aangifte inkomstenbelasting wordt vakkundig opgemaakt  en tijdig ingediend.

Read More

AFM verzekeren, financieren en autodealers

Er komt voor autodealers geen uitzondering van de vakbekwaamheidseisen die op 1 januari 2014 van kracht worden. Net als alle financiële dienstverleners moeten autodealers die consumenten adviseren over bijvoorbeeld verzekeringen vanaf die datum een diploma hebben. Als ze uitsluitend bemiddelen (execution only) hoeven ze niet te voldoen aan de diplomaplicht. Wel moet de vakbekwaamheid dan in de bedrijfsvoering zijn gewaarborgd. (bron AFM) het artikel wekt de indruk dat het allemaal zo’n vaart niet loopt, echter als er geen diploma is bij de persoon die de aanvraag in behandeling neemt dan…

Read More